Ushiye angalazi uJessica kwabagxeka izinwele zakhe

344 Views

UDINWE uyaveva umlingisi wakuleli kulandela ukugxekwa kwakhe ngokuhlala nesitayela esisodwa sasekhanda isikhathi eside engasishintshi.

UJessica Nkosi ongomunye wosaziwayo besifazane abangaconsi phansi kubalandeli ugcine ngokuziphendulela ekhasini lakhe laku-Instagram emuva kokuthi omunye wabalandeli ekhalaze ngezinwele zakhe ezinombala oblonde.

Lezi zinwele ezishaya esilevini nezinye ezinde ashintsha ngazo, ngezinye zezinwele zokufakelwa asenesikhathi ezisebenzisa. Yize zizinhle futhi ziheha kodwa kukhona abesifazane abazwakalisa ukuthi abasaneme ngesitayela sakhe esisodwa. Lokhu akwehlanga kahle kuJessica wagcina ekhuluma ngakho sakudlulisa umyalezo.

“Angazi kumayelana nani yazi, ungakhathazwa kanjani izinwele zami ngoba ziblonde. Abanye abantu bayakhathaza kodwa,”kusho uJessica.

Eqhuba uthe lona umkhuba ongemuhle abantu okumele bahlukane nawo ngoba awakhi.


“Kahleni bo, kunezinkinga eziningi kabi okumele engabe nikhuluma ngazo kunokuzikhathaza ngezinwele zami. Nginesiqiniseko sokuthi ninezinto eziningi kabi okumele nibhekane nazo empilweni kunokuzikhathaza ngezinwele zami,”kusho uJessica.Ephetha uthe abantu abake babhekane nempilo yabo baxubhe amazinyo, bathandaze noma bazisakaze ngamakhanda odongeni uma behlulwa yilokho. Lo wesifazane omcikile uthe uzombeka nasemkhulekweni

Facebook Comments

Staff Writer

Reporter