M a b a t h o M o n t s ho | Uhlabane ngendondo phesheya

34 Views

Usaqhubeka nokuzakhela igama emkhakheni wamafilimu uphrojusa obuye abe ngumlingisi uMabatho Montsho. Kuleli sonto uMabatho wazise abalandeli bakhe izindaba ezimnandi zokuthi ifilimu yakhe yakamuva, esihloko sithi ‘The Award Ceremony’ ibuye nendondo yeBest Short Film kumaWorld Wide Women’s Awards abese-Arizona e-United States.

Ngenyanga edlule uMabatho umemezele ukuthi le filimu entsha izokhonjiswa kwiPan African Film Festival eqale ngoFebruwari 11 e-Los Angeles eMelika kanti izophela ngoFebruwari 23.

Halala mbokodo!

Facebook Comments

Staff Writer

Reporter